Noorse broeders getild?

Eerst nog even wat feiten: in januari laat J. van der L. aan CGN weten dat hij niet langer deel uit wil maken van onze geloofsgemeenschap. Op hetzelfde moment laat hij zich zonder medeweten van de andere bestuursleden bij de Kamer van Koophandel uitschrijven als bestuurslid van meerdere rechtspersonen.

De Stichting Hippo Mundo Charity laat onder andere het volgende weten in haar persbericht:

“Op 29 januari heeft één van de bestuursleden van Stichting Hippo Mundo Charity zichzelf laten uitschrijven als bestuurslid bij de Kamer van Koophandel en heeft deze uitschrijving ter kennisgeving toegezonden aan zijn medebestuursleden. Kort daarop heeft het bestuur van de stichting zaken ontdekt die aanleiding voor het bestuur waren om meteen aangifte te doen. De zaak is inmiddels in behandeling bij het OM.”

Als Christelijke Gemeente Nederland (CGN) hebben we vervolgens met interesse en soms met verbazing gelezen wat er in de diverse media wordt geschreven. Het lijkt er in die media namelijk vaak meer op dat Christelijke Gemeente Nederland (Noorse broeders) in de verdachtenbank zit, dan dat een bestuurslid van een Nederlandse stichting verdacht wordt van een groot misdrijf.

In dit artikel beperken we ons voorlopig even tot de kop van het NRC: “Voorman Noorse Broeders in Nederland…” Hier moeten we echt wel even bij stilstaan. We praten over een christelijke geloofsgemeenschap met tien regionale gemeenten, die ook landelijke conferenties heeft. De kern van de geloofsgemeenschap is uiteraard pastorale zorg, verkondigen van een Bijbelse boodschap, organiseren van diensten voor diverse doelgroepen, diensten in verband met geboorte, huwelijk, overlijden, diensten bij christelijke feestdagen, enzovoort.

Tientallen mensen uit de diverse regionale gemeentes en met landelijke verantwoordelijkheid dragen hiervoor samen de herderlijke zorg. J. van der L. speelde hierin geen enkele rol als (wij citeren:) “voorman Noorse broeders”.

Wat deed hij dan wel bij CGN?

Naast dat hij met zijn gezin gewoon deel uitmaakte van een regionale CGN-gemeente, vervulde hij, voornamelijk vanwege zijn financiële en fiscale kennis en ervaring, meerdere adviserende en bestuurlijke functies. Immers voor de inhoudelijke taken van een geloofsgemeenschap zijn randvoorwaarden nodig. Een gebouw waar je samen komt, afstemming over fiscale zaken die vaak redelijk complex zijn. Van hoe je een liederenbundel financiert tot: wat zijn de ANBI-regels bij een begrafenis waar een dienst aan gekoppeld is, hoe kun je als geloofsgemeenschap zendingsactiviteiten steunen, enzovoort.

Vanuit zijn achtergrond als medewerker van de Belastingdienst en onderwijl bezig met een rechtenstudie, heeft J. van der L. in de loop van de jaren de nodige fiscale en juridische kennis vergaard. Met name vanuit die hoedanigheid is hij ook bestuurslid geworden van meerdere aan de geloofsgemeenschap gerelateerde stichtingen.

Daarnaast heeft J. van der L. een eigen adviesbureau dat fiscale, financiële en juridische diensten aanbiedt.  Zijn bedrijf verrichtte voor diverse van de hierboven bedoelde stichtingen betaald werk. Naar wij hebben begrepen heeft hij vanuit zijn bedrijf ook diensten aan internationaal opererende rechtspersonen verricht, waaronder Stichting HMC. Stichting HMC is niet verbonden aan CGN.

De grootste financiële krant van Noorwegen maakt het trouwens nog bonter: die noemt J. van der L. zelfs de “top van de Smiths Vrienden” die “verdacht wordt van verduistering”. Smiths Vrienden is de bijnaam die in Noorwegen wordt gegeven aan de 19 regionale gemeenten in Noorwegen met ongeveer 8.000 personen. Dus volgens de grootste financiële krant in Noorwegen hoort J. van der L. zelfs bij de top daarvan.

noorse broeders

En dan nu de hele kop van het NRC: ‘Voorman Noorse Broeders in Nederland sluist 8 miljoen weg’. In de allereerste plaats willen wij het zuiver houden: “… sluist 8 miljoen weg”. Wij lezen in het persbericht van Stichting HMC dat zij aangifte heeft gedaan en voorlopig is J. van der L. dus verdachte. Maar dat even daar gelaten.

In plaats van een beetje medeleven met een stichting die aangifte ervan doet dat iemand 8 miljoen zou hebben ontvreemd, lijkt het belangrijkste in het hele verhaal te zijn dat de verdachte een voorman van de Noorse broeders zou zijn. Op zich spreekt de kop van de Telegraaf ons dan meer aan: “Noorse broeders getild”. Maar ook de Telegraaf zit ernaast. Christelijke Gemeente Nederland, door de pers Noorse Broeders genoemd, schreef al op haar website cgninfo.nl en op deze website noorsebroeders.nl: “In de fraudezaak die momenteel wordt onderzocht, is CGN geen benadeelde partij.”

CGN hoopt voor Stichting Hippo Mundo Charity dat, als er bedragen zijn ontvreemd, deze spoedig teruggevonden zullen worden, zodat deze stichting de gelden overeenkomstig haar charitatieve doelstellingen kan gebruiken.