Noorse broeders?

Wij willen deze website “noorsebroeders.nl” gebruiken om iets meer over onszelf te vertellen. Over hoe wij persoonlijk en als christelijke geloofsgemeenschap invulling willen geven aan de waarden en normen waar de Bijbel over spreekt.

Wij zijn dankbaar dat wij in Nederland mogen leven: een vrij en democratisch land. Een land waar ruimte is voor belangrijke en fundamentele rechten zoals: persvrijheid, vrijheid van meningsuiting en vrijheid van politieke en godsdienstige overtuiging.

Een land waar de allermeesten integer en respectvol met elkaar om willen gaan. En dat zou toch moeten kunnen, ondanks al die verschillende achtergronden, verschillende opvattingen en verschillende belangen.

Wij willen in volgende bijdragen op deze website graag iets meer vertellen over waar wij als ‘Noorse broeders’ voor staan. We willen vertellen wat dit betekent voor ons persoonlijke leven, gezinsleven, en ons leven als christelijke gemeente.

Dit hebben wij in het verleden te weinig gedaan. En misschien is dat ook wel een reden waarom er soms onjuiste of onterechte zaken over ons in de media worden verteld.

Noorse broeders?

Laten we maar eens met dat ‘broeders’ beginnen: alsof het een mannenclub zou zijn! Gelukkig niet. De plaats van de vrouw in een christelijke gemeente in de 21e eeuw: daar komen we hier zeker nog een keer op terug.

En dan dat ‘Noorse’: we voelen ons toch echt Nederlanders :). En we zijn ook best trots op dit land. In een van de volgende bijdragen besteden we aandacht aan de oorsprong van dat ‘Noorse’.

Maar het is natuurlijk een beetje onze eigen schuld. Met de beste bedoelingen wilden we niet de zoveelste christelijke naam bedenken. We wilden ons gewoon aan de Bijbel houden zonder daar een naam op te plakken. Maar natuurlijk krijg je dan van anderen een naam, dat werd: Noorse broeders. Inmiddels hebben we onszelf toch maar een naam gegeven: Christelijke Gemeente Nederland.

Omdat velen het nog steeds over ‘Noorse broeders’ hebben, willen we dan toch ook onder die naam gevonden worden. En dan maken we hier meteen van de gelegenheid gebruik om nog wat meer over onszelf te vertellen. En ook wel om soms op wat mythes en onjuistheden in te gaan die de ronde kunnen doen.

Misschien bent u op zoek naar meer zakelijke en organisatorische informatie over onze geloofsgemeenschap, dan verwijzen we u graag naar www.cgn.nl .

Bewaren